Pouzdanost Preciznost
Profesionalnost
Dukamam logo
Servis i rezervni delovi

Povećanjem uspeha u poslovima iz naše oblasti, uslovili su u nama veoma odgovornog i pouzdanog servisera, za svu opremu iz našeg sadržaja na jedan savremen i efikasan način.

U sklopu usluga servisiranja, prihvatamo poslovnu obavezu da stavimo u ponudi samo orginalne rezervne delove za period garantnog roka kao i vangarantnog servisiranja, za proizvode: Gutermann, Tracto-Technika, Martinek, JCB hidrauličnih agregata i druge opreme koju implementiramo.

Usluge

Naše usluge su najinovativnije na ovim prostorima, čime se izuzetno ponosimo, i tvrdimo, da su vrhunske u našoj branši niko ne nudi.

Usluge podrazumevaju kompletnu obuku kadrova, rukovaoca i operatera za kompletnu opremu iz našeg opsega zastupanja, sve do trenutka dok naši korisnici ne budu osposobljeni za samostalan i kvalitetan rad.

Otvoreni smo i kooperativni za zajedničke poslove sa kompanijama koje doprinose poboljšanju kvaliteta usluga. Ovaj prostor je u kontinuitetu namenjen novim kompanijama saglasno zajedničkim zahtevima i interesovanju.

serpic1 serpic2 serpic3 serpic4 serpic5 serpic6 serpic7 serpic8 serpic9