Pouzdanost Preciznost
Profesionalnost
Dukamam logo
Prezentacije
Obuke
newsp1_pic
Ovde tekst Otvorite galeriju
newsp2_pic
Ovde tekst Otvorite galeriju
newsp3_pic
Ovde tekst Otvorite galeriju
newsp4_pic
Ovde tekst Otvorite galeriju
newsp5_pic
Ovde tekst Otvorite galeriju
newsp6_pic
Ovde tekst Otvorite galeriju

Inteligentno rukovodjenje praćenja gubitaka vode

Gutermann je vodeći u svetu primene tehnologija i inovacija u pogledu inteligentnog praćenja gubitaka vode i detekcije curenja. Naša kompanija je u trećoj generaciji privatnog vlastištva sa sedištem u Baru, Švajcarska i sa regionalnim kancelarijama u Evropi, Americi, Aziji i Australiji.

Preko 60 godina je Gutermann usavršavao dizajn, proizvodnju i distribuciju svih delova opreme za konvencionalnu detekciju curenja vode.

Sa konstantnim fokusom na inovacijama, uvek smo bili vodiči u razvoju nove tehnologije i opreme u našem sektoru i pomerali granice u pogledu rukovodjenja gubicima vode. Tako da smo uvek kopirani ali nikada dostignuti od strane konkurencije.

Zahvaljujući velikoj posvećenosti kvalitetu proizvoda, funkcionalnosti i pogodnostima pri korišćenju, Gutermann je postao sinonim za preciznost, kvalitet i pouzdanost pri detekciji curenja vode širom sveta.

Lokalizacija

Gutermann korelacioni radio logeri šuma curenja su tehnički najnapredniji i sa najboljim rezultatima rada na tržištu. Oni vrše snimanje frekventnog spektra šuma, čime se omogućava automatska korelacija izmedju svih logera unutar oblasti pretrage i na taj način odredjuje lokacija curenja. Savremena filtracija signala eliminiše okolnu buku što sprečava stvaranje lažnih pozitivnih rezultata.

Moderan programski paket pod Android OS omogućava operaterima komforan rad na terenu i sa lakoćom otprema podatke merenja zajedno sa geografskim pozicijama logera na Gutermann CLOUD internet servis gde se podaci skladište i vrši analiza rezultata merenja.

ZoneScan 820 – Korelacioni radio logeri šuma curenja

Korišćenjem korelacionih radio logera možete sa lakoćom odrediti tačno mesto curenja, dobiti prikaz mesta logera i tačke curenja na vašem pametnom telefonu ili tabletu, kao i sačuvati podatke na Gutermann CLOUD internet servisu.

lclpic2
ZoneScan ALPHA – Sistem za stalno praćenje curenja

Stalno praćenje vodovodne mreže zahteva trajno postavljene logere u odredjenoj oblasti koji će svakodnevno vršiti merenje i otpremati podatke putem radio komunikacione infrastrukture direktno na Gutermann CLOUD internet servisu, gde će se nakon automatske analize generisati alarmi i proslediti vašem dispečarskom centru radi preuzimanja daljih koraka.

lclpic3
HiScan – Sistem za stalno praćenje magistralnih cevovoda

Stalno praćenje vodovodne mreže zahteva trajno postavljene logere u odredjenoj oblasti koji će svakodnevno vršiti merenje i otpremati podatke putem radio komunikacione infrastrukture direktno na Gutermann CLOUD internet servisu, gde će se nakon automatske analize generisati alarmi i proslediti vašem dispečarskom centru radi preuzimanja daljih koraka.

lclpic4
Lociranje

Korelatori su napredni uredjaji za lociranje tačke curenja vode iz cevovoda gde je okvirna pozicija kvara nepoznata, a udaljnost izmedju dve merne tačke može biti relativno velika. Senzori se postavljaju na cevovod sa obe strane pretpostavljene pozicije kvara. Senzori vrše merenje i prenose podatke putem radio veze do radne jedinice. Pomoću algoritma vrši se analiza dolaznih signala i korelacija tako da na osnovu vremena kašnjenja šuma koji se prostire od tačke curenja do svakog senzora odredjuje udaljenost curenja od svakog senzora.

AquaScan 610 – korelator za lociranje curenja

Korišćenjem korelacionih radio logera možete sa lakoćom odrediti tačno mesto curenja, dobiti prikaz mesta logera i tačke curenja na vašem pametnom telefonu ili tabletu, kao i sačuvati podatke na Gutermann CLOUD internet servisu.

locpic2
AquaScan 620L – laptop korelator

Ultra kompaktan i ekstremno lak za upotrebu PC laptop korelator koristi bežične AquaScan senzore i moćan, inovativan „auto filter“ program koji poboljšava efikasnost i pouzdanost pri rad.

locpic3
AquaScan TM2 – Korelator za magistralni cevovod

Projektovan za primenu na cevima velikog prečnika i u ekstremim situacijama. Brza analiza podataka na tablet računaru, nova tehnologija obrade signala sa akcelerome-tarskih senzora i velika osetljivost na niskim frekvencijama omogućava da se ovim korelatorom lociraju kvarovi sa veoma tihim šumom curenja. Efikasan „auto filter“ čini ovaj korelator veoma lakim za primenu.

locpic4
MultiScan – korelator sa više senzora

Korelator sa više senzora i intuitivna aplikacija pod Android OS sa automatskim filtriranjem signala daju maksimalni komfor operateru. Prikaz rezultata merenja sa pozicijama mernih mesta, omogućava precizno prikazivanje lokacije tačke curenja sa geopozicijom na vašem pametnom telefonom ili tabletu.

locpic5
Preciznost

Akustični mikrofoni se koriste za precizno lociranje i potvrdjivanje tačke curenja. Oni predstavljaju osnovni uredjaj opreme detekcije curenja svakog tima za vršenje pretrage kvarova i čine poslednji korak u ciklusu (Lokalizacija – Lociranje – Precizno lociranje).

Primena akustičnih mikrofona je moguća u svakoj prilici što je omogućeno različitim tipovima mikrofona i dodataka. Dve osnovne opcije primene mikrofona su elektronski slušni štap i zemni mikrofon.

AquaScope 2

Akustični mikrofon koji svaki operater pretrage curenja treba da poseduje u svom radnom kompletu. Veoma lagan, kompaktan i sa čistim i jasnim pojačanjem šuma šalje kvalitetan zvuk operateru na audio slušalicama.

prepic2
AquaScope 3

Set za detekciju curenja vode se sastoji od električnog slušnog štapa i zemnog mikrofona koji čine paket preporučen za sve operatere koji vrše pretragu curenja. Kontrolna jedinica ima mogućnost filtrira-nja signala od okolne buke i profilisanja minimalnog šuma, čime se lako i preci-zno odredjuje tačka curenja.

prepic3
AquaScope 550

Ovaj komplet sadrži iste mikrofone kao prethodni ali poseduje jači pojačavač sa mogućnošću zamene frekvencije i prikazom spektra šuma u realnom vremenu na velikom displeju. Precizna filtracija omogućava izolovanje šuma curenja od okolne buke.

prepic4
EasyScan – pametan lokator curenja

Višenamenski pametan lokator curenja je korelator šuma curenja, akustični zemni mikrofon i elektronski slušni štap za slušanje u jednom moćnom proizvodu. Upravlja se putem pametnog telefona ili tableta, sa Android OS aplikacijom lakom za korišćenje i mogućnošću otpremanja podataka na Gutermann CLOUD servisu.

prepic5